#INtrovert bytostne potrebuje byť sám, potvrdzuje veda