Koniec dohadom. Kto je to #INtrovert?

One response to “Koniec dohadom. Kto je to #INtrovert?”

  1. […] Nedávno som písala o tom, že družní a spoločenskí ľudia (čo sú znaky extroverzie) sa viac starajú o svoje sociálne postavenie ako ostatní. Zároveň, ľudia s obmedzenými objemom peňazí môžu mať tendenciu vnímať svoje postavenie v spoločnosti ako nižšie. Následne môžu mať tendenciu minúť vyššie percento svojich príjmov na tovary a služby, ktoré vnímajú ako vysokostatusové. Takpovediac kompenzovať nízky príjem míňaním na veci a skúsenosti, ktoré demonštrujú vyšší status. […]