Uznaj, že máš aj črty, ktoré možno nechceš mať

One response to “Uznaj, že máš aj črty, ktoré možno nechceš mať”

  1. […] Horskí vodcovia hovoria, že učia vnímať a chápať hory, no ja som presvedčená, že skrze hory učia o človeku samotnom. Sebapoznanie je jedným zo základov rastu (viď Uznaj, že máš aj črty, ktoré možno nechceš mať). […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *