Emócie sú riešenie výzvy, s ktorou si rozum nevie rady

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *